פרשת שמות, הכרת התודה

הרב אורי יפה
פרשת שמות, הכרת התודה | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this