פרשת שמות, אהבת ישראל

הרב יצחק חיים פרץ
פרשת שמות, אהבת ישראל | תשע"ג
Share this