פרשת שלח, מצות ציצית, הפושט טליתו מתי צריך לחזור ולברך?

הרב אשר וייס
פרשת שלח, מצות ציצית, הפושט טליתו מתי צריך לחזור ולברך? | תשס"ט
Share this