פרשת שלח, מצות עשה ומצות לא תעשה איזה חמורה מהן?

הרב אשר וייס
פרשת שלח, מצות עשה ומצות לא תעשה איזה חמורה מהן? | תשע"ב
Share this