פרשת שלח, מי המחליט אצל האדם המרגלים או הבוס האמיתי?

הרב משה יעקב קליין
פרשת שלח, מי המחליט אצל האדם המרגלים או הבוס האמיתי? | תש"פ
Share this