פרשת שלח, מה עומד מאחורי מצוות ציצית

הרב יוסף צבי בן פורת
פרשת שלח, מה עומד מאחורי מצוות ציצית | תשע"ז
Share this