פרשת שלח, למה בזכות מצוות ציצית נזכה לעבדים לעתיד לבוא

הרב אייל אונגר
פרשת שלח, למה בזכות מצוות ציצית נזכה לעבדים לעתיד לבוא | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this