פרשת שלח, "והיה לכם לציצית"

הרב דב יפה זצ"ל
פרשת שלח, "והיה לכם לציצית" | תש"ע

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this