פרשת שלח, האם ראוי להלביש את הישן בציצית?

הרב יהודה כהן
פרשת שלח, האם ראוי להלביש את הישן בציצית? | תשפ"א
Share this