פרשת שופטים, תרי גווני דאיסורים, לשוב לארץ מצרים עצמה וכן לראות את העם המצרי

הרב נחום שיינין
פרשת שופטים, תרי גווני דאיסורים, לשוב לארץ מצרים עצמה וכן לראות את העם המצרי | תש"פ
Share this