פרשת שופטים, 'תמים תהיה עם ה' אלוקיך'

הרב אלחנן ז'ק
פרשת שופטים, 'תמים תהיה עם ה' אלוקיך' | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this