פרשת שופטים, שכר חדר במלון ובדיעבד התברר ששרץ עכברים

הרב יהודה כהן
פרשת שופטים, שכר חדר במלון ובדיעבד התברר ששרץ עכברים | תשפ"ב
Share this