פרשת שופטים, רוצח בשגגה

הרב אלחנן ז'ק
פרשת שופטים, רוצח בשגגה | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this