פרשת שופטים, ערי מקלט

הרב דב יפה זצ"ל
פרשת שופטים, ערי מקלט | תש"ע

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this