פרשת שופטים, ע''פ שני עדים יקום דבר

הרב אשר וייס
פרשת שופטים, ע''פ שני עדים יקום דבר | תשע"ד
Share this