פרשת שופטים, מה הקשר בין נביחת הכלבים לבין פטירת דוד המלך

הרב אייל אונגר
פרשת שופטים, מה הקשר בין נביחת הכלבים לבין פטירת דוד המלך | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this