פרשת ראה, במשמעות הבעלות של ממון גבוה

הרב נחום שיינין
פרשת ראה, במשמעות הבעלות של ממון גבוה | תש"פ
Share this