פרשת קרח, קשה היא המחלוקת תיאורים ממדרשים ומקורת חז"ל על מעשה קרח

הרב אשר דרוק
פרשת קרח, קשה היא המחלוקת תיאורים ממדרשים ומקורת חז"ל על מעשה קרח | תשפ"ב
Share this