פרשת קדושים, על מה כדאי לשלוט על הפה או על האוזנים?

הרב אייל אונגר
פרשת קדושים, על מה כדאי לשלוט על הפה או על האוזנים? | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this