פרשת קדושים, ואהבת לרעך כמוך אני השם

הרב אריה שיינפלד
פרשת קדושים, ואהבת לרעך כמוך אני השם | תשפ"ב
Share this