פרשת פנחס, לעשות רצון ה' בתמימות

הרב משה יעקב קליין
פרשת פנחס, לעשות רצון ה' בתמימות | תש"פ
Share this