פרשת פנחס, המלחמה על מדין הבא להורגך השכם להורגו

הרב יוסף צבי בן פורת
פרשת פנחס, המלחמה על מדין הבא להורגך השכם להורגו | תשפ"ב
Share this