פרשת עקב, בדין חובת האב לשכור מלמד לבנו

הרב נחום שיינין
פרשת עקב, בדין חובת האב לשכור מלמד לבנו | תש"פ
Share this