פרשת נשא, שורש כל העבירות זה גזל

הרב משה יעקב קליין
פרשת נשא, שורש כל העבירות זה גזל | תש"פ
Share this