פרשת נצבים, הכל קצוב מראש השנה - גם החסרונות והקשיים אז כבר עדיף לכוונם על מצוות ומעשים טובים

הרב משה יעקב קליין
פרשת נצבים, הכל קצוב מראש השנה - גם החסרונות והקשיים אז כבר עדיף לכוונם על מצוות ומעשים טובים | תשפ"ב
Share this