פרשת נצבים, האם חייב אדם להשאיל לחברו חפץ של מצוה

הרב יהודה כהן
פרשת נצבים, האם חייב אדם להשאיל לחברו חפץ של מצוה | תשע"ז
Share this