פרשת ניצבים, ראש השנה

הרב יצחק קולדצקי
פרשת ניצבים, ראש השנה | תשע"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this