פרשת ניצבים, ראש השנה - זכות אבות למי שמחזיק בדרכם

הרב ציון כהן
פרשת ניצבים, ראש השנה - זכות אבות למי שמחזיק בדרכם | תשפ"ב
Share this