פרשת ניצבים וילך, ביסודות חלוקי הדינים שבין קריאת המלך בהקהל לקריאת התורה בציבור

הרב נחום שיינין
פרשת ניצבים וילך, ביסודות חלוקי הדינים שבין קריאת המלך בהקהל לקריאת התורה בציבור | תש"פ
Share this