פרשת נח, למה אומות העולם מפחדים מהתורה שבעל פה

הרב אייל אונגר
פרשת נח, למה אומות העולם מפחדים מהתורה שבעל פה | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this