פרשת נח, דווקא מי שדואג לכולם מתעלה לדרגה רוחנית גבוהה יותר, צדיק בפרווה

הרב אהרון גינצבורג
פרשת נח, דווקא מי שדואג לכולם מתעלה לדרגה רוחנית גבוהה יותר, צדיק בפרווה | תשפ"א
Share this