פרשת נח, גזל בפחות משווה פרוטה

הרב אשר וייס
פרשת נח, גזל בפחות משווה פרוטה | תשע"ו
Share this