פרשת נח, גודל חטא הנעשה בציבור

הרב שלמה גוטפריד
פרשת נח, גודל חטא הנעשה בציבור | תשס"ט
Share this