פרשת נח, במעלת עבודת ה' בשלמות ובהרגשה שזה הטוב והנעים ובמעלת מידת האדם הנוח לבריות

הרב משה יעקב קליין
פרשת נח, במעלת עבודת ה' בשלמות ובהרגשה שזה הטוב והנעים ובמעלת מידת האדם הנוח לבריות | תש"פ
Share this