פרשת משפטים, שם שם לו חוק ומשפט

הרב אלחנן ז'ק
פרשת משפטים, שם שם לו חוק ומשפט | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this