פרשת משפטים, מסר קצר, כמה אכפת לקב"ה מכל יחיד, אידיש

הרב אשר דרוק
פרשת משפטים, מסר קצר, כמה אכפת לקב"ה מכל יחיד, אידיש | תשפ"ג
Share this