פרשת מסעי, לימוד התורה ותפילה

הרב פסח שפיר
פרשת מסעי, לימוד התורה ותפילה | תשע"ד

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

Share this