פרשת מסעי, "כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה"

הרב משה אהרון ברוורמן זצ"ל
פרשת מסעי, "כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה" | תשע"ד
Share this