פרשת מטות

הרב פנחס שלום פרידמן
פרשת מטות | תשפ"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this