פרשת לך לך, למה דומה סדום לגן עדן או לארץ מצרים?

הרב אייל אונגר
פרשת לך לך, למה דומה סדום לגן עדן או לארץ מצרים? | תשפ"ג

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this