פרשת כי תשא, תפילת משה רבינו על עם ישראל

הרב אריה שיינפלד
פרשת כי תשא, תפילת משה רבינו על עם ישראל | תשפ"ב
Share this