פרשת כי תשא, למה הקב''ה השכיח ממשה רבנו את התורה לפני שהוא לימד אותו

הרב אייל אונגר
פרשת כי תשא, למה הקב''ה השכיח ממשה רבנו את התורה לפני שהוא לימד אותו | תשפ"ג
Share this