פרשת כי תשא, התורה היא הבסיס לבית היהודי

הרב אריה שיינפלד
פרשת כי תשא, התורה היא הבסיס לבית היהודי | תשפ"ב
Share this