פרשת כי תשא, הצדיק צריך לדאוג לרשע

הרב יוסף צבי בן פורת
פרשת כי תשא, הצדיק צריך לדאוג לרשע | תשפ"ג
Share this