פרשת כי תצא, בגדרי זכות אכילת פועל במלאכתו אצל בעל הבית

הרב נחום שיינין
פרשת כי תצא, בגדרי זכות אכילת פועל במלאכתו אצל בעל הבית | תש"פ
Share this