פרשת כי תצא, אשת יפת תואר ובן סורר ומורה

הרב שמעון רוזנטל
פרשת כי תצא, אשת יפת תואר ובן סורר ומורה | תשע"ב
Share this