פרשת כי תישא, מידת רחמנות השם

הרב יצחק גולד
פרשת כי תישא, מידת רחמנות השם | תשפ"ב
Share this