פרשת כי תבוא, הקשר בין סיפור יציאת מצרים להבאת ביכורים

הרב משה יעקב קליין
פרשת כי תבוא, הקשר בין סיפור יציאת מצרים להבאת ביכורים | תש"פ
Share this