פרשת כי תבוא, ארמי אובד אבי - פרעה ולבן ופרשת ביכורים

הרב מנחם מנדל פומרנץ
פרשת כי תבוא, ארמי אובד אבי - פרעה ולבן ופרשת ביכורים | תשפ"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this