פרשת כי תבא, גדרי תוספת ביכורים ועיטור הביכורים

הרב נחום שיינין
פרשת כי תבא, גדרי תוספת ביכורים ועיטור הביכורים | תש"פ
Share this